Zasady i warunki

S.C. DOKTOR W JEDNOLITYM S.R.L. jest rumuńską firmą z siedzibą w Dolj, Sat. Bucovat, kom. Bukowat, nie. 903, posiadająca NIP, zarejestrowana w Urzędzie Rejestru Handlowego pod nr. .


I. Dostęp do strony drinuniforma.pl przez Ciebie podlega Regulaminowi i oznacza jego akceptację, co jest umową pomiędzy stronami. Naruszenie niniejszego Regulaminu jest przestępstwem. S.C. DOKTOR W JEDNOLITYM S.R.L. zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania dla osób, które naruszyły niniejszy regulamin.


II. prawa autorskie

Treści (obrazów, tekstów, grafik internetowych, skryptów i innych danych obecnych na tej stronie) nie można powielać, modyfikować, przenosić, publikować, wyświetlać, przesyłać ani nagrywać bez uprzedniej pisemnej zgody S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. Jest to własność S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. i jej dostawców i jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystywanie bez zgody S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. którykolwiek z elementów wymienionych powyżej jest karany zgodnie z obowiązującymi przepisami.


III. Informacje osobiste


Użytkownicy muszą podać prawdziwe, dokładne i kompletne dane na swój temat.W przypadku podania informacji niezgodnych z rzeczywistością, niedokładnych lub niekompletnych zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta. S.C. DOKTOR W JEDNOLITYM S.R.L. wykorzysta informacje wpisane w formularzu zamówienia we własnym interesie.Dane te nie będą upubliczniane.Użytkownicy mają prawo do zmiany danych wprowadzonych podczas składania zamówienia. Jeśli jednak okaże się, że wprowadzone dane są niezgodne z rzeczywistością, niedokładne lub niekompletne, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta.


Przesyłając, publikując lub przesyłając informacje za pośrednictwem lub do naszej witryny, użytkownicy wyrażają zgodę na S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. prawo do wykorzystywania lub rozpowszechniania tych informacji.


Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie działania wynikające z uzyskania dostępu do konta i posługiwania się osobistym hasłem.


S.C. DOKTOR W JEDNOLITYM S.R.L. nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane zaniedbaniem użytkownika w zakresie bezpieczeństwa i poufności jego konta i hasła.


IV. Bezpieczeństwo danych osobowych


Dane Klienta mogą być wykorzystywane przez S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. w celu potwierdzenia zamówienia, informacji e-mailem lub innymi środkami komunikacji o kolejnych czynnościach itp.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane organom ścigania w celu weryfikacji transakcji handlowych lub przeprowadzenia weryfikacji uzasadnionych przepisami prawa.


Podane przez klientów dane są ściśle poufne. S.C. DOKTOR W JEDNOLITYM S.R.L. zobowiązuje się nie przekazywać tych danych stronom trzecim lub firmom i wykorzystywać je wyłącznie w celu wykorzystania relacji biznesowych między klientem a S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L.


Po stronie bezpieczeństwa S.C UNIFORM DOCTOR S.R.L. wdrożyła również system bezpieczeństwa SSL, aby zapewnić poufność przesyłanych danych oraz wykazać autentyczność serwisu drinuniforma.pl.


S.C. DOKTOR W JEDNOLITYM S.R.L. zobowiązuje się do poszanowania praw użytkowników przyznanych przez ustawę nr 677/2001 uzupełnioną ustawą nr 506/2004.


S.C. DOKTOR W JEDNOLITYM S.R.L. zaświadcza, że ​​będzie respektować prawa przyznane przez:


-Ustawa nr 677/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.


-Ustawa nr 365/2002 ze zmianami wprowadzonymi ustawą nr 121/2006 o handlu elektronicznym.


- Zarządzenie nr 130/2000 uzupełnione ustawą nr 51 z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie stanu prawnego umów zawieranych na odległość.


V. Witryna drinuniforma.pl


Strona drinuniforma.pl jest sklepem internetowym udostępnianym klientom przez S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L.


VI. Cena £


Ceny aktualizowane są codziennie. Wartość faktury będzie taka jak od momentu jej potwierdzenia przez jednego z naszych operatorów.


IDZIESZ. Ograniczenie odpowiedzialności


drinuniforma.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych na tej stronie.


drinuniforma.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie zewnętrznych źródeł treści, do których znajdują się odniesienia, nie angażując się w żaden sposób w ich zarządzanie.


drinuniforma.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu za pośrednictwem tej witryny do tych domen internetowych, które mogą zawierać nielegalne lub szkodliwe treści.

Lekarz w mundurze S.R.L. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:


- informacje nie spełnią wszystkich Twoich wymagań;


- strona nie jest dostępna dla użytkowników, przez czas nieokreślony;


-jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych za pośrednictwem witryny nie zaspokoi Twoich pragnień.


S.C. DOKTOR W JEDNOLITYM S.R.L. zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku, gdy cena produktu lub niektóre cechy produktu zostały błędnie wpisane do bazy danych lub wyświetlane błędnie, dostawa nie została jeszcze zrealizowana.


Wszystkie promocje obowiązują w ramach dostępnego magazynu.


 VIII. Aktualizacja treści


S.C. DOKTOR W JEDNOLITYM S.R.L. zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub aktualizowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.


 IX.Litigii


Wszelkie spory wynikające z korzystania z tej strony będą rozstrzygane polubownie.


Jeżeli konflikt nie został rozwiązany polubownie, jurysdykcję sprawują sądy rumuńskie.


Klient potwierdza, że ​​zapoznał się i akceptuje niniejsze warunki.Korzystanie z serwisu przez klienta oznacza bezwarunkową akceptację tych warunków.


 Polityka prywatności - drinuniforma.pl


Twój dostęp do tej witryny podlega Polityce prywatności i oznacza jej akceptację, co stanowi porozumienie między stronami.


S.C. DOKTOR W JEDNOLITYM S.R.L. zobowiązuje się do wykorzystywania danych przekazanych przez użytkowników serwisu wyłącznie w celu nawiązania z nimi stosunku umownego oraz do przekazywania informacji o działaniu serwisu oraz o istnieniu nowych ofert, promocji lub wpisów produktów.


drinuniforma.pl nie promuje SPAMU i nie udostępnia Twojego adresu e-mail osobom trzecim.


drinuniforma.pl będzie respektować prawa przyznane przez ustawę 677/2001 uzupełnioną ustawą nr 506/2004 o przetwarzaniu danych osobowych i swobodnym przepływie tych danych.


drinuniforma.pl wykorzystuje adresy IP użytkowników wyłącznie do wewnętrznych statystyk użytkowania, wyświetlania spersonalizowanych informacji oraz do zwiększenia bezpieczeństwa witryny.


drinuniforma.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.


Poufność danych przesyłanych przez stronę drinuniforma.pl zapewnia certyfikat SSL.

Dane operatora:


S.C. DOKTOR W JEDNOLITYM S.R.L. z siedzibą w Bucovat Village, gmina Bucovat, powiat Dolj, jest administratorem danych osobowych i podlega obowiązującym przepisom prawa na poziomie krajowym i europejskim w zakresie ochrony danych osobowych.


Kategorie przetwarzanych danych:


Dane podane przez Ciebie podczas zakładania konta użytkownika i składania zamówienia w tym serwisie są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia.


Przetwarzane dane to: imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail i numer telefonu, a w przypadku braku ich podania S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. nie może sprzedawać i dostarczać zamówionych przez Ciebie produktów.


Podstawa przetwarzania


Podstawą przetwarzania i przetwarzania danych osobowych jest zgoda i wypełnienie zobowiązania umownego przyjętego przez S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. Tobie. W celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody, przy czym ta ostatnia może być w każdej chwili wycofana.


Informujemy, że Twoje dane nie będą wykorzystywane przez S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. w celu utworzenia profilu, ale pliki cookies są wykorzystywane do świadczenia przez naszego pełnomocnika usług retargetingu/remarketingu i usługi te są świadczone z zachowaniem ścisłych warunków poufności.


Odbiorcy danych


Odbiorcami Twoich danych są: drinuniforma.pl imputernicitii, S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. (m.in. ekspresowe firmy kurierskie, z którymi zawarliśmy umowy o współpracy i zachowaniu poufności), agencje kompletacji zamówień, a także inne firmy, z którymi współpracujemy.


Zobowiązujemy się do tego, aby każdy z naszych pracowników przetwarzał dane z poszanowaniem ich poufności oraz z gwarancją, że dane te są przechowywane w bezpiecznym miejscu, a podanie tych danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem.


Dostawcy usług marketingowych, telemarketingowych lub innych tego typu usług kontaktują się wyłącznie z Twoim adresem e-mail lub plikami cookie.

Zobowiązania S.C. LEKARZ W JEDNOLITYM S.R.L.:


Zobowiązujemy się nie przekazywać danych poza Unię Europejską.


Twoje dane są zabezpieczone i nie są przekazywane podmiotom trzecim za wyjątkiem realizacji zamówień. Poufność danych przesyłanych przez stronę drinuniforma.pl zapewnia certyfikat SSL. drinuniforma.pl wykorzystuje adresy IP użytkowników wyłącznie do wewnętrznych statystyk użytkowania, wyświetlania spersonalizowanych informacji oraz do zwiększenia bezpieczeństwa witryny.


SC JEDNOLITY DOKTOR S.R.L. jest rumuńską firmę z siedzibą w Dolj, sob. Bukowat, kom. Bukowat, nie. 903, Posiadaca NIP, zarejestrowana w Urzędzie Rejestru Handlowego pod nr. .
I. Dostęp do strony drinuniforma.pl przez Ciebie Regulaminowi i oznaczania jego aceptacji, co stanowi między osobami stronami. Naruszenie regulacji jest przestępstwem. SC JEDNOLITY DOKTOR S.R.L. zastrzega sobie prawo do dochodzenia dla osób, które naruszyły niniejszy regulamin.

S.C. UNIFORM DOKTOR S.R.L. jest rumuńską firmą z siedzibą w Dolj, Sat. Bucovat, kom. Bukowat, nie. 903, posiadająca NIP, zarejestrowana w Urzędzie Rejestru Handlowego pod nr. .


I. Dostęp do strony drinuniforma.pl przez Ciebie podlega Regulaminowi i oznacza jego akceptację, co stanowi umowę między stronami. Naruszenie niniejszego Regulaminu jest przestępstwem. S.C. UNIFORM DOKTOR S.R.L. zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania dla osób, które naruszyły niniejszy regulamin.


II. prawa autorskie


Treści (obrazów, tekstów, grafik internetowych, skryptów i innych danych obecnych na tej stronie) nie można powielać, modyfikować, przenosić, publikować, wyświetlać, przesyłać ani nagrywać bez uprzedniej pisemnej zgody S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. Jest to własność S.C DOCTOR IN UNIFORM S.R.L. i jej dostawców i jest chroniony prawem autorskim. Wykorzystywanie bez zgody S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. którykolwiek z elementów wymienionych powyżej podlega karze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

III. Informacje osobiste


Użytkownicy muszą podać prawdziwe, dokładne i kompletne dane na swój temat.W przypadku podania informacji niezgodnych z rzeczywistością, niedokładnych lub niekompletnych zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia konta. S.C. UNIFORM DOKTOR S.R.L. wykorzysta informacje wpisane w formularzu zamówienia we własnym interesie.Dane te nie będą upubliczniane.Użytkownicy mają prawo do zmiany danych wprowadzonych podczas składania zamówienia. Jeśli jednak okaże się, że wprowadzone dane są niezgodne z rzeczywistością, niedokładne lub niekompletne, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia konta.


Przesyłając, publikując lub przesyłając informacje za pośrednictwem lub do naszej witryny, użytkownicy wyrażają zgodę na S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. prawo do wykorzystywania lub rozpowszechniania tych informacji.


Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie działania wynikające z uzyskania dostępu do konta i posługiwania się osobistym hasłem.


S.C. UNIFORM DOKTOR S.R.L. nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane zaniedbaniem użytkownika w zakresie bezpieczeństwa i poufności jego konta i hasła.

IV. Bezpieczeństwo danych osobowych


Dane Klienta mogą być wykorzystywane przez S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L. w celu potwierdzenia zamówienia, informacji e-mailem lub innymi środkami komunikacji o kolejnych czynnościach itp.


Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane organom prawnym w celu weryfikacji transakcji handlowych lub przeprowadzenia weryfikacji uzasadnionych przepisami prawa.


Podane przez klientów dane są ściśle poufne. S.C. UNIFORM DOKTOR S.R.L. zobowiązuje się nie przekazywać tych danych stronom trzecim lub firmom i wykorzystywać je wyłącznie w celu wykorzystania relacji biznesowych między klientem a S.C DOCTOR IN UNIFORMA S.R.L.


Po stronie bezpieczeństwa S.C UNIFORM DOCTOR S.R.L. wdrożyła również system bezpieczeństwa SSL, aby zapewnić poufność przesyłanych danych oraz wykazać autentyczność serwisu drinuniforma.pl.


S.C. UNIFORM DOKTOR S.R.L. zobowiązuje się do poszanowania praw użytkowników przyznanych przez ustawę nr 677/2001 uzupełnioną ustawą nr 506/2004.


S.C. UNIFORM DOKTOR S.R.L. zaświadcza, że ​​będzie respektować prawa przyznane przez:


-Ustawa nr 677/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem.


-Ustawa nr 365/2002 ze zmianami wprowadzonymi ustawą nr 121/2006 o handlu elektronicznym.